Ponieważ zamierzasz być naszym klientem, lub już nim jesteś, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Poniżej przekazujemy stosowne informacje. Zobowiązują nas do tego przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które skrótowo nazywamy RODO.
1. Kto jest administratorem danych?
Nasza firma nazywa się „Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk i mamy swoją siedzibę przy ulicy Szerokiej 12/26, 15-760 w Białymstoku. Można się z nami kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem akademia@zmoklakura.pl.
2. W jakich celach będziemy przetwarzać dane?
Cele, w których będziemy przetwarzać dane osobowe to:
– Zawarcie i realizacja umowy,
– Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji,
– Prowadzenie Konta Użytkownika Sklepu internetowego,
– Przesyłanie zamówionych materiałów informacyjnych,
– Promocja naszej marki,
– Prowadzenie statystyk i optymalizacja użyteczności strony internetowej,
– Potwierdzenia wykonania przez nas naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam oraz zapobiegania lub wykrywania oszustw.
3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawy prawne zależą od celu w jakim przetwarzamy dane. Są to:
– Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy prowadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jest tam mowa o tym, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
– Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji prowadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przepisie tym jest mowa o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
– Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania Ci zamówionych materiałów informacyjnych, promowania naszej marki oraz prowadzenia Twojego konta na naszej stronie będziemy prowadzić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Z tego przepisu prawa wynika, że możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie w konkretnych celach. Takie zgody możesz wycofywać w dowolnym czasie, ale nie będzie to wpływać na legalność przetwarzania danych którego dokonamy w okresie przed ich wycofaniem.
– Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia statystyk oraz optymalizowania użyteczności strony internetowej, potwierdzenia wykonania naszych obowiązków, dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam oraz zapobiegania lub wykrywania oszustw prowadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przepis ten mówi o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, pod warunkiem, że Twoje prawa i wolności nie mają wobec takiego przetwarzania nadrzędnego charakteru.
4. Skąd bierzemy Twoje dane?
Dane, które przetwarzamy zbieramy:
– od Ciebie (podanie danych jest dobrowolne, chociaż od ich podania uzależniamy dokonanie sprzedaży, rozpatrzenie reklamacji, wysyłkę zamówionych materiałów marketingowych, prowadzenia Twojego konta na Stronie)
– na podstawie czynności, których dokonujesz na naszej stronie internetowej (oglądane podstrony, czas ich odwiedzania).
5. Czy podanie danych jest dobrowolne?
Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż od ich podania uzależniamy dokonanie sprzedaży, rozpatrzenie reklamacji, oraz realizację pozostałych usług (marketing, prowadzenie Twojego Konta na stronie).
6. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Dotyczące Cię dane mogą zostać ujawnione naszym pracownikom lub współpracownikom, organom państwowym działającym w oparciu o przepisy prawa oraz:
– Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, działającym w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych;
– Wszystkim użytkownikom Internetu, zwłaszcza użytkownikom portali społecznościowych (o ile wyrazisz na to zgodę) – dotyczy zdjęć z Twoim wizerunkiem wykonanych Ci podczas warsztatów;
– Poczta, kurierzy, dostawcy usług poczty e-mail, dostawcy usług telefonii komórkowej – w zakresie jaki wynika z prowadzonej za ich pomocą komunikacji;
– Podmiotom obsługującym elektroniczne płatności – o ile będziemy rozliczać się za pomocą ich usług.
7. Jak długo będziemy przechowywać dane?
– Dane będziemy przechowywać przez okres w jakim będzie to niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów:
– Dane księgowe – 5 lat lub dłużej, jeśli będą niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów;
– Dane zawarte w serwisie internetowym – do czasu wycofania Twojej zgody lub dłużej, jeśli będą niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów, a przetwarzanie będzie posiadać podstawę prawną.
– Dane przetwarzane w celu przesyłania zamówionych informacji – do czasu wycofania Twojej zgody lub dłużej, jeśli będą niezbędne do realizacji wymienionych wcześniej celów, a przetwarzanie będzie posiadać podstawę prawną.
8. Jakie przysługują Ci prawa?
W związku z tym, że przetwarzamy dotyczące Cię dane, przysługują Ci następujące prawa:
– Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych;
– Prawo żądania sprostowania danych;
– Prawo żądania usunięcia danych;
– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– Prawo do przenoszenia danych;
– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych);
Czy będziemy podejmować na Twój temat automatyczne decyzje?
Zaplanowane przez nas przetwarzanie danych zawsze uwzględnia istotny udział człowieka. Nawet w sytuacjach gdy przetwarzanie dokonywane jest z pomocą maszyn, ta nie będzie podejmować decyzji, które mogą na Ciebie poważnie wpływać. Podejmowanie takich decyzji pozostawiamy ludziom.