I. Strony transakcji

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.
Sprzedawcą w sklepie internetowym www.zmoklakura.pl jest Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk z siedzibą przy ul. Szeroka 12/26, 15-760 Białystok, NIP: 5423061543,  REGON: 200284669 zwany dalej Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk lub sklepem internetowym.
Numer konta bankowego:

II. Oferta sklepu internetowego

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.zmoklakura.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż biletów na warsztaty kulinarne oraz książek o tematyce kucharskiej. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.zmoklakura.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status Niepotwierdzone. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.
Niektóre z oferowanych produktów mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność zostaną Państwo niezwłocznie o niej poinformowani przez pracownika sklepu www.zmoklakura.pl

III. Zamówienia

Zamówienia w www.zmoklakura.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.
Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia, w przypadku braku płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wpływu.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.
W przypadku towarów, których nie ma na magazynie lub są na zamówienie termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
Sklep www.zmoklakura.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep www.zmoklakura.pl. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich ostateczna wysokość podana zostaje przy potwierdzeniu zamówienia przez sklep. (Za wyjątkiem zamówień, które realizowane są jedynie za pomocą poczty elektronicznej)

IV. Formy płatności

Sklep www.zmoklakura.pl oferuje swoim klientom możliwość dowolnego wyboru formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:

a) Szybkie płatności Przelewy24 – będącej własnością spółki DialCom24 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, posiadającą numer NIP 7811733852, numer Regon 634509164. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zamówienie realizowane jest z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.zmoklakura.pl płatności.

Sklep nie odpowiada za błędy popełnione przez użytkownika podczas dokonywania płatności za pośrednictwem platformy przelewy24.pl, wynikające z niezastosowania się do instrukcji podczas dokonywania płatności.

V. Dostawa i odbiór towaru

W przypadku biletów na warsztaty kulinarne oraz bonów rabatowych dostawa odbywa za pomocą poczty elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.
W przypadku książek dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w wybranych miastach dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika.
Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
Zamówienia realizowane przez firmę kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie.
Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru
Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo
Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
Przed odebraniem przesyłki zalecamy sprawdzić czy opakowanie z towarem nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia sugerujemy jej nie przyjmować i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody.

VII. Reklamacje i zwroty towaru

Reklamacje dotyczące sprzedaży usługi drogą elektroniczną należy zgłaszać do siedziby siedziby sklepu przy ulicy ul. Witosa 15b lok. 9, 15 660 Białystok, lub na adres poczty elektronicznej akademia@zmoklakura.pl
Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem www.zmoklakura.pl.
Zaleca się odesłanie towaru w oryginalnych opakowaniach transportowych, jednocześnie informujemy, iż w żaden sposób nie zobowiązuje to Konsumenta do wysyłania, zwrotnego towaru w oryginalnych opakowaniach.  Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni lub zwrócone zostaną środki na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie www.bilety.zmoklakura.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

VIII. Dane osobowe

Szczegóły przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w zakładce “RODO”

IX. Postanowienia końcowe

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność producentów. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół www.zmoklakura.pl dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale mogą wystąpić niezgodności z rzeczywistością.
Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.zmoklakura.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd.